NETWORK SECURITY (030523114 ,030513186)

สิงหาคม 31, 2014 9:18 pm Course

NETWORK SECURITY (030523114 ,030513186) : ปัญหาความปลอดภัยระบบเครือข่าย การเข้ารหัสลับข้อมูล การถอดรหัสลับข้อมูลแบบต่างๆ การรักษาความปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสาร การป้องกันความปลอดภัยโครงข่ายสื่อสารในระดับกายภาพ การควบคุมการเข้าถึง เป็นต้น